idolsmiledental


จัดฟันบางนา: อาหารที่ดีต่อฟันและป้องกัน ฟันผุ

จัดฟันบางนา: อาหารที่ดีต่อฟันและป้องกัน ฟันผุ ทุกวันนี้ โรคฟันผุ นั้นพบได้ในคนทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ที่มัก จะรับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดฟันผุได้ง่าย และมักจะไม่แปรงฟันก่อนนอน จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ฟันผุได้ง่าย