health news


ความอุบัติเหตุการกระแทกเป็นสิ่งเร้าใจ

เด็กเล็กมีแนวโน้มที่จะประพฤติตนอย่างรุนแรงหากคิดว่าเด็กคนอื่น ๆ ต้องการทำร้ายพวกเขาตัวอย่างเช่นเมื่อพวกเขาตีความอุบัติเหตุการกระแทกเป็นสิ่งเร้าใจ นักวิจัยตรวจสอบว่าบิดามารดาอธิบายว่าเพื่อนของพวกเขามีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรจะช่วยให้เด็ก 4-6 ปีแปลความหมายพฤติกรรมของผู้อื่นได้โดยปราศจากความเป็นปรปักษ์และพฤติกรรมก้าวร้าวน้อยลง


คุณกินอาหารรสเผ็ดหรือไม่?

ในฐานะที่เป็นชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในเม็กซิโกฉันได้ค้นพบว่าหลายคนรู้สึกทึ่งกับการทานอาหารรสเผ็ดหรือไม่ ครั้งหนึ่งผมเคยคุยกับพนักงานเสิร์ฟที่เขาถามผมว่าผมมาจากไหนภาษาที่ฉันพูดตรงไหนในอังกฤษและในที่สุดก็จบลงด้วยคำถามที่เขาพยายามถามจริงๆ: คุณกินอาหารรสเผ็ดหรือไม่? มีประสบการณ์ความอยากรู้อยากเห็นมากรอบระดับของความร้อน


ชาวนครรวมพลังสร้างชุมชนน่าเที่ยว

ชาวบ้าน จ.นครศรีธรรมราช ร่วมใจสร้างชุมชนน่าเที่ยว นายหมาน เจ๊ะหมัด แกนนำชุมชนและกรรมการมัสยิดบ้านน้ำใสตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ชาวชุมชนบ้านน้ำใส รวมพลังกันสร้างชุมชนน่าอยู่ โดยจัดทำโครงการการจัดการขยะในชุมชนบ้านน้ำใส ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วยการพัฒนากระบวนการจัดการขยะ


เตือนปิดเทอม ระวังเด็กจมน้ำและถูกสุนัขกัด

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเตือนปิดเทอมหน้าร้อนผู้ปกครองต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ระวังเด็กจมน้ำและถูกสุนัขกัด เสี่ยงเสียชีวิต แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปีเป็นการปิดเทอมภาคฤดูร้อนของเด็กประกอบกับประเทศไทยช่วงนี้มีอากาศที่ร้อนอบอ้าว เตือนผู้ปกครองต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดให้ระวังใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การจมน้ำ เนื่องจากในช่วงปิดเทอม