ไข้หวัดหมูแอฟริกันไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์


หากการระบาดรุนแรงขึ้นกรมอาจเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ สั่งห้ามนำเข้าสุกรและหมูจากประเทศไทยเข้าประเทศ ห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและศูนย์วิจัยและพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์แห่งนี้กำลังเตรียมทดสอบหมูสำหรับไข้หวัดหมูแอฟริกัน หากพบกรณีดังกล่าวจะมีการใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันและบรรจุข้อมูลดังกล่าว

ไข้หวัดหมูแอฟริกันไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ แต่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออกในสุกรและหมูป่าที่เกือบจะถึงแก่ชีวิตเสมอ ไม่มียาแก้ไข้หรือวัคซีนสำหรับไข้และมีเพียงมาตรการป้องกันที่รู้จักกันเท่านั้นคือการฆ่าตัวตายของปศุสัตว์จำนวนมาก เมื่อสัปดาห์ที่แล้วองค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติ (FAO) ได้จัดประชุมฉุกเฉินในระดับภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคในประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งผลิตสุกรทั่วโลกครึ่งหนึ่งของโลก


Sorry, comments are closed!