รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ขอพระสงฆ์ทั่วไทยสวดรัตนสูตรสู้โควิด-19


รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมขอพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยรวมสวดบทรัตนสูตร ตามโบราญประเพณี เมื่อนานมาแล้ว ที่ประเทศไทยเคยประสบกับโรคภัยไข้เจ็บ ที่สมัยก่อนเรียกโรคห่า ซึ่งมีความเชื่อว่า บทสวดดังกล่าว จะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี โรคภัยไข้เจ็บ ให้พ้นจากประเทศไทยไปทั้งนี้ มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ะนำสวดบทรัตนสูตร

ในช่วงของการทำวัตรเย็น ในทุกวัน โดยในวันแรกจะเป็นการนำสวดโดยคณะสงฆ์จากมหาเถรสมาคม และถ่ายทอดสดทั่วประเทศ คาดว่าจะเป็นวันที่ 25 มีนาคมนี้ และจัดให้มีการสวดทุกวันเช่นวัดหลักๆ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ แต่จะไม่เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสวดมนต์ที่วัด เพื่อป้องกันการติดไวรัสโควิด-19 แต่หากประชาชนจะเข้าไปร่วมฟังนั้น ก็จะมีการจัดที่ไว้ โดยให้ห่างกันคนละ 1 เมตร พร้อมตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอย่างเข้มงวด จึงแนะนำให้ประชาชนฟังสวดมนต์ที่บ้านส่วนจะมีการจัดกิจกรรมแบบเดียวกันสำหรับวัดไทยในต่างประเทศหรือไม่นั้นต้องรอการประชุมของมหาเถรสมาคมและสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันที่ 20 มี.ค. นี้ ซึ่งได้นำเรียน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้เห็นชอบ บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างไรก็ตาม เชื่อว่ากิจกรรมการสวดมนต์จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมา ยามบ้านเมืองพบกับวิกฤต