นักวิชาการสหรัฐฯ จวกทางการรับมือโควิด-19 ยอดแย่


ผลสำรวจจากวิทยาลัยวิลเลียม แอนด์ แมรีและนิตยสารฟอเรน โพลิซี ซึ่งเผยแพร่เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม อ้างอิงความคิดเห็นของเหล่านักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสหรัฐฯ ระบุว่าวิธีการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ของฝ่ายบริหารที่นำโดยโดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้ประเทศเสื่อมเสียชื่อเสียงข้อมูลจากคณะนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

จากมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ จำนวน 982 คน ระบุว่าการรับมือโรคระบาดใหญ่อย่างไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจะทำลายชื่อเสียงระดับนานาชาติของสหรัฐฯ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียความเคารพนับถือและลดความเชื่อมั่นของต่างประเทศว่าสหรัฐฯ จะยินดีจัดสรรสินค้าสาธารณะแห่งโลกและปฏิบัติตามพันธสัญญาของตนเอง ร้อยละ 97 ของผู้ตอบแบบสำรวจไม่เห็นว่าสหรัฐฯ เป็นผู้นำ และมองว่าสหรัฐฯ ดำเนินบทบาทอย่างด้อยประสิทธิภาพหรือไร้ประสิทธิภาพ ในการประสานงานรับมือโรคโควิด-19 ระดับนานาชาติ โดยผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ให้คะแนนเชิงลบแก่สหรัฐฯ รวมถึงเชื่อว่าต่างประเทศมองว่าสหรัฐฯ ไม่เต็มใจจัดสรรสินค้าสาธารณะและปฏิบัติตามพันธสัญญาระหว่างประเทศ ตลอดจนมีแนวโน้มเคารพระบบระหว่างประเทศน้อยลงด้วย