ตอบสนองความต้องการของแม่และทารกในครรภ์


กลไกที่เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่เราสังเกตเห็นนั้นซับซ้อน การตั้งครรภ์อาจนำไปสู่การอักเสบในร่างกายและการสะสมของไขมันรอบ ๆ ช่องท้องในเลือดและในหลอดเลือดแดงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจมีผลถาวรในระบบหัวใจและหลอดเลือดซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงที่สูงขึ้นของหัวใจและหลอดเลือดในภายหลังชีวิตเป็นที่ทราบกันว่าหัวใจทำงานหนักขึ้น

ในระหว่างตั้งครรภ์เพื่อตอบสนองความต้องการของแม่และทารกในครรภ์ แต่ผลกระทบของการตั้งครรภ์ต่อการพัฒนาของโรคหัวใจที่ตามมาคือการโต้เถียง ผู้เขียนรวบรวมข้อมูลจากทั่วโลกเพื่อทำการวิเคราะห์อภิมาน มีการศึกษาสิบรายการที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง 3,089,929 คนโดย 150,512 คนเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองในระหว่างการติดตามผลเฉลี่ย 6 ถึง 52 ปี การวิเคราะห์โดยรวมระบุถึงความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างการคลอดบุตรและความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้หญิงที่ให้กำเนิดมีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองในอัตรา 14% มากกว่าผู้หญิงที่ไม่เคยให้กำเนิด


Sorry, comments are closed!