ชาวนครรวมพลังสร้างชุมชนน่าเที่ยว


ชาวบ้าน จ.นครศรีธรรมราช ร่วมใจสร้างชุมชนน่าเที่ยว นายหมาน เจ๊ะหมัด แกนนำชุมชนและกรรมการมัสยิดบ้านน้ำใสตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ชาวชุมชนบ้านน้ำใส รวมพลังกันสร้างชุมชนน่าอยู่ โดยจัดทำโครงการการจัดการขยะในชุมชนบ้านน้ำใส ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วยการพัฒนากระบวนการจัดการขยะ

เพื่อทำให้ชุมชนแห่งนี้มีสุขภาวะและน่าอยู่พร้อมพัฒนาพื้นที่สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากชุมชนบ้านน้ำใส กำลังเผชิญกับปัญหาขยะอย่างหนัก เนื่องจากในพื้นที่มีบ่อทรายร้างของเอกชนมากถึง 15 บ่อ หนึ่งในนั้นบ่อทรายขนาดใหญ่เนื้อที่มาก 50 ไร่ ซึ่งมีขยะตกค้างจากการไหลบ่าของน้ำที่พัดพาขยะมาถึงปีละ 2 ตัน นอกจากนี้การปล่อยให้ชาวบ้านนำสิ่งของวัสดุต่างๆ มาถมทิ้งในบ่อน้ำเพื่อให้ได้พื้นที่กลับมาใช้ประโยชน์ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม มีทัศนียภาพไม่น่ามอง และมีขยะอันตรายปะปนอยู่ด้วย เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่ง นายหมาน กล่าวว่า ปัญหาขยะเป็นเรื่องร้ายแรงของหมู่บ้านน้ำใส ที่จะต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และเห็นว่าเป็นหน้าที่ของชุมชนทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยเวลานี้ชาวบ้านเริ่มตื่นตัวรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น และยังเห็นว่าการจัดการขยะเป็นเรื่องไม่ยากสามารถเริ่มต้นได้ในครัวเรือน และหลังจากเริ่มต้นขับเคลื่อนงานได้ไม่นานนักก็มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพราะชาวบ้านมีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงร่วมกันเรียนรู้กระบวนการจัดการปัญหา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth


Sorry, comments are closed!