ชาวต่างชาติไปญี่ปุ่นลดลงติดต่อกัน 4 เดือนเมื่อเดือนก่อน


ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติไปญี่ปุนเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ลดลงเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน เพราะชาวเกาหลีใต้ยังคงคว่ำบาตรการท่องเที่ยวญี่ปุ่น และคาดว่าจะลดลงต่อไปอีกเพราะผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระบาด ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนหายไปเป็นจำนวนมาก

รัฐบาลญี่ปุ่นเผยข้อมูลวันนี้ว่า เดือนมกราคมปีนี้มีชาวต่างชาติเข้าประเทศทั้งเพื่อท่องเที่ยวและทำธุรกิจ 2.66 ล้านคน ลดลงร้อยละ 1.1 จาก 2.69 ล้านคนเมื่อเดือนมกราคมปีก่อน องค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติญี่ปุ่นเผยว่า เฉพาะชาวเกาหลีใต้ที่ยังคงคว่ำบาตรสินค้าและบริการของญี่ปุ่นตั้งแต่มีข้อพิพาททางการค้ากันเมื่อปีก่อน ตัวเลขลดลงถึงร้อยละ 59 ขณะที่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เพราะตรุษจีนปีนี้ตรงกับเดือนมกราคม แต่ปีก่อนตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ ตรุษจีนปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม ก่อนที่ทางการจีนสั่งห้ามการเดินทางไปต่างประเทศเป็นหมู่คณะในอีกสองวันถัดมาเพราะโควิด-19 ระบาด คาดว่าคำสั่งนี้จะทำให้ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติในญี่ปุ่นลดลงมากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์