การริเริ่มการเป็นหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน


รัฐบาลเสนอให้เกษตรกรจูงใจให้เข้าร่วมโครงการภาครัฐและเอกชนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ในสัปดาห์หน้าคณะรัฐมนตรีจะตัดสินใจว่าจะดำเนินการริเริ่มการเป็นหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชนสำหรับภาคเกษตรกรรมของประเทศหรือไม่ หากได้รับการอนุมัติความคิดริเริ่มจะเห็นกระทรวงการค้าและเกษตรช่วยเกษตรกรวางแผนการผลิตของตนเพื่อตอบสนองความต้องการที่มั่นคงจากตลาด

กระทรวงพาณิชย์จะรับผิดชอบการหาตลาดพืชผลขณะที่กระทรวงเกษตรจะตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสม “รองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์กล่าว เขาพูดหลังจากได้พบปะกับตัวแทนจากทั้งสองกระทรวงเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มซีพีออลเซ็นทรัลกรุ๊ปเจริญโภคภัณฑ์สยามแม็คโครเบทาโกรเบอร์ลี่ยุคเกอร์และกลุ่ม บริษัท ไทยยูเนี่ยน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกริชดาบุญรอดปฏิเสธข้อสันนิษฐานว่าโครงการริเริ่มดังกล่าวได้วางแผนที่จะแสวงหาการสนับสนุนของเกษตรกรในค่ายรัฐบาลก่อนการเลือกตั้ง 2019


Sorry, comments are closed!