การทำความเข้าใจระหว่างสุขภาพร่างกายสติปัญญา


การอักเสบส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนในขณะที่กระบวนการให้ความสนใจอื่น ๆ ไม่ได้รับผลกระทบจากการอักเสบผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีส่วนเฉพาะของเครือข่ายสมองที่ได้รับผลกระทบจากการอักเสบการค้นพบการวิจัยครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการทำความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพร่างกายสติปัญญา

และสุขภาพจิตและบอกเราว่าแม้อาการเจ็บป่วยที่รุนแรงที่สุดอาจลดความตื่นตัวการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการอักเสบและการทำงานของสมองที่ดีขึ้นจะช่วยให้เราตรวจสอบวิธีอื่น ๆ ในการรักษาเงื่อนไขเหล่านี้ตัวอย่างเช่น การวิจัยอาจแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบเรื้อรังเช่นโรคอ้วนโรคไตหรืออัลไซเมอร์อาจได้รับประโยชน์จากการใช้ยาต้านการอักเสบเพื่อช่วยรักษาหรือปรับปรุงการทำงานของสมอง